Sejarah Mekkah Al Mukarramah by Syeikh Shafiyyur

Sejarah Mekkah Al Mukarramah, Buku ini menjelaskan dengan ringkas tentang MekkahAI Mukarramah dari berbagai sudut. Memberikan gambaran yang universal pada pembaca tentang kota suci ini.

About Books

Book Excerpt

Sejarah Mekkah Al Mukarramah, Buku ini bukanlah buku sejarah, sehingga tidak semua peristiwa sejarah termuat di dalamnya, terkecuali yang berkaitan langsung dengan peletakkan dasarnya, kesucian dan kedudukannya dalam agama.

Diawal pembahasannya, buku ini menjelaskan tentang pengukuhan Mekkah sebagai tanah haram, batas tanah haram, keutamaan Mekkah dan hadits-hadits yang di riwayatkan tentang hal tersebut, nama lain dari Mekkah dan maknanya. Pembahasan selanjutnya tentang Nabi Ibrahim dan Isma’il serta hubungan keduanya dengan Mekkah dari segi pengukuhannya sebagai tanah haram dan proses berdirinya. Kemudian karena Mekkah menjadi kota suci dan memiliki kedudukan yang tinggi dengan keberadaan

Ka’bah, maka kami jadikan Ka’bah sebagai tema utama yang meliputi; peletakkan batu pertama, pembangunan, hubungan Hajar dan Isma’il dengan Ka’bah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Ka’bah; pemugaran dan pembangunan kembali sepanjang masa, pelayan Ka’bah, dan tempat serta beberapa hal yang berkaitan dengan Ka’bah, seperti; maqam Ibrahim, hajar aswad, hijir Isma’il dan multazam.

Pembahasan tentang sumur zam-zam tentu saja harus mengambil cukup banyak halaman; mulai dari sejarah munculnya, penggalian ulang, keutamaannya, terapi dengan airnya dan kisah nyata tentang terapi ini.

About the Author

Penulis Sejarah Mekkah Al Mukarramah adalah Syeikh Shafiyyur Rahman. Nama lengkap beliau adalah Shafiyyurrahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu’min bin Faqirullah Al-Mubarakfuri Al-A’zhami. Lahir pada 6 Januari 1943 di Mubarakpur, India. Keluarga beliaudinasabkan kepada kaum Anshar,sebagaimana banyak keluarga lain di india dinasabkan kepada mereka. Bahkan,secara spesifik sebagai keturunan Abu Ayyub Al-Anshari.

Pada masa awal pertumbuhan, beliau banyak mempelajari Al-Qur’an,kemudian masuk ke Madrasah Darut Ta’lim di Mubarakpur (1948). Beliau belajar disana selama 6 tahun hingga lulus level Ibtidaiyah. Kemudian melanjutkan studi di Madrasah Ihya’Ul’Ulum di Mubarakpur pada januari 1954. Di sana selama 5 tahun beliau fokus mempelajari bahasa Arab , kaidah-kaidahnya, serta ilmu-ilmu syar’i seperti Tafsir, Hadist, Fikih, Usul Fikih,dll. Akhirnya beliau berhasil lulus pada Januari 1961 dengan predikat mumtaz (cum laude). Bahkan,sebelum itu beliau sudah berhasil meraih ijazah bergelar Maulawi pada Februari 1959. JUga, titel Alim dari Hai’ah Al-Ikhtibarat li Al-‘Ulum Asy-Syarqiyyah di Allahabad, India pada Februari 1960.

Selepas menyelesaikan pendidikan formal, beliau banyak menghabiskan waktu untuk mengajar, berkhotbah, dan menyampaikan kajian umum serta berdakwah di daerah Allahabad. Beliau pun diundang untuk mengajar di Madrasah Faidh’Ammselama 2 tahun. sempat pula mengajar setahun di Universitas Ar-Rasyad di A’zhamkadah. 

Source

History