Khaulah Binti Azur, Pedang Allah dari Kalangan Perempuan \”The Black Rider\”